Pravidla CS

GLOBÁLNÍ PRAVIDLA

 • Reklama – Permanentní ban.
 • Obcházení pravidel – ban.
 • Nadávky, urážky (rasistické, do rodiny a jiné), voice spam – ban.
 • Hráč respektuje admina, když mu něco řekne.
 • Vydávání se za admina – ban.
 • Je zakázáno šířit osobní informace.
 • Je zakázáno používat jakékoliv programy nebo scripty, které by vás zvýhodňovali nad ostatními hráči.
 • Mrtví nesmí radit. Poradit smí pouze v případě že je nějaký hráč AFK. (Mrtví nesmí radit přes jakýkoliv komunikační program)
 • Je zakázáno jakkoliv obcházet pravidla.
 • Nebugovat mapy, nezneužívat chyby v mapách.
 • Je zakázáno pouštět hudbu, zvuky a jiné věci do hry.

 

JAILBREAK PRAVIDLA

OBECNÉ

 • Základní příkazy jsou: Nikdo se nepohne, Budete čupět
 • Po prohraném LR se hráč ,který soutěž prohrál musí nechat zabít.
 • Příkaz ruší příkaz.
 • Je zakázáno narušovat LR ostatním hráčům.
 • Je zakázané podvádět, či zdržovat LR.
 • Zakázané hry při nepoměru: Simon, Team kill, Otázky, Tlustý den, Kachní den a Semafor.
 • Při nepoměru se můžou dávat jen základní příkazy.
 • Je zakázáno schovávat příkazy do normálních vět.
 • Je zakázáno hráčům vykat.
 • Je zakázáno jakkoliv vymýšlet matoucí příkazy.
 • Je zakázáno mít nick, který je podobný nějakému příkazu.
 • Příkaz „Půjdete za mnou jako kačenky“ je stejný jako „Půjdete za mnou v čupě“. Obecně je kačenka braná jako čup.
 • Pokud se hraje nějaký den (tučný, kachní) a warden určí, že se T mají přesunout na určité místo. (např. „Doběhnete na schody“) Tak T se na dané místo přesunou takovým způsobem, jaký jim dovoluje daný den.
 • Je zákázáno mít nečitelný nick. (např. ворвань)
 • Slova STOP a HOP nejsou příkaz.
 • Příkaz „SEM“ platí pouze v případě, že warden jako dané místo určí své nové výstřeli.(např.: Půjdete sem na mé výstřeli.)
 • Je zakázáno jakkoliv radit ostatním hráčům k CT testu.

CT

 • Všechny CT musí mít funkční mikrofon.
 • V případě, že T čupí a bude příkaz typu „Čupnete si“, tak nemusí tento příkaz plnit, protože již čupí – toto pravidlo platí i když T stojí.
 • Je zakázáno dávat T rozkazy v první osobě množného čísla (např. Čupneme si). (Neplatí při oznamování her (hry = hry vypsané v pravidlech) a her ve !wm)
 • V případě, že nastane nepoměr a někdo si z VIP koupí FreeDay, tak má FreeDay automaticky další kolo.
 • Přerušovaný voice při příkazech neplatí.
 • CT musí dávat pouze mluvené rozkazy.
 • Minihry ve !wm se nesmí dávat několikrát po sobě.
 • Příkaz platí jen 1 minutu (když musíte někde stát, čupět, kuchat, otáčet se, někam se dívat) – neplatí u atrakcí nebo jiných her a také neplatí u hry Saimon.
 • Warden nesmí dávat zmatené příkazy typu: Skáčete, kucháte a jste pravým, levým, pravým bokem otočení k celám. (neboli několik přikazů rychle řečených za sebou) Příkaz musí být smysluplný.
 • Každé CT které chce dávat rozkazy, musí mít zapnutý Warden (vedoucí) (!w) jinak vás T nemusí poslouchat.
 • Warden (dozorce) může být jen jeden.
 • Včas otevřít do 14:00 jinak Freeday nebo Slay.
 • CT musí po celou hru dávat pozor na vězně.
 • Nesmí kempit v šachtě a ve zbrojce od 14:00.
 • Nesmí Vězňům dávat zbraně.
 • Přímá cesta platí automaticky.
 • Nesmí dávat bezdůvodné freehity a freekilly.
 • Při poslední reakci smí zabijet pouze Warden.
 • Otázky se vždy musí týkat jen mapy která se zrovna hraje. Lze použít i otázky z !wm.
 • Pokud dá CT freekill musí si dát slay na začátku dalšího kola. (do console: kill).
 • Hlavní jailové schody, hlavní šikmá plošina nebo hlavní jailová čára jsou vždy u cel. Takže pokud CT řekne „Půjdete na hlavní jailové schody“ znamená to, že T půjde na jailové schody blíž k celám.
 • Nesmí dávat matoucí slova/rozkazy typu: Poběžíte na slovo „teď“ a řekne „zeď“ atd…
 • CT které není warden nesmí dávat rozkazy typu „Vyskočte“, a potom je zabít s tím, že není Warden.
 • Musí dodržet poměr 1 CT na 3 T (Tolerance +- 1 T). Poměr se kontroluje na začátku každého kola podle počtu živých hráčů. Pokud v průběhu kola vznikne nepoměr, tak se pokračuje normálně jakoby byl poměr. (Pokud je na serveru více CT než v poměru 1 CT na 3 T, tak se nesmí dávat rozkazy ale jen hry typu: Paintball, Dobývání, Zombie Day a pod… nebo Freeday).
 • Může dávat poslední reakce na skok, čup – pouze 1x za kolo (zabít můžete maximálně jednoho + ty kteří nic neudělali a ty kteří udělali něco jiné). Jako poslední reakce se berou i věty ve smyslu „Kdo poslední skočí nepřežije“ , „Kdo poslední vyskočí má kill“ atd.
 • Jestliže Warden řekne, že máte jít na Jailové schody a zabije vás s tím, že tady Jailové schody nejsou, tak je to chyba Wardena. Ne každý zná všechny mapy.
 • Nesmí dávat rozkazy, které by nějak zranily vězně – například skok do nějaké propasti. (Tohle pravidlo neplatí u her, které jsou na dané mapě.)
 • Děrovačka je zakázaná (Warden pošle všechny vězně do samotky a CT začnou do samotky střílet).
 • Pokud Warden řekne, vyskočí (typ skinu – např.: defaultní), tak je jedno, jestli řekne vyskočí defaulní nebo defaultní skin. Obojí platí.
 • Zbraň (neplatí u sekundárky), zbrojka, šachta, napadení CT – kill, platí automaticky při začátku každého kola.
 • Mute může být maximálně jednou za kolo v délce 1 minuty (tento čas nemůžete rozdělit).
 • Pokud Warden, který dává rozkazy zemře, jeho příkazy a hry platí ještě 10s po jeho smrti, pak padnou.
 • Slovo „mříže“ se bere jako univerzální slovo pro všechny dveře co otevírají cely.
 • Poslední vězeň má právo na poslední přání !lr pokud něco neprovedl (nebyl rebel a podobně).
 • Nesmí zneužívat !noblock – !nb (všechny vězně pošle do jednoho místa a vypne noblock).
 • Nesmí blokovat T při zadaném rozkazu. V tomhle případě, pokud bude CT blokovat, tak nemůže zabít vězně za to, že nesplnil rozkaz.
 • Nesmí dát úkol či otázku při které zabijete veškerá T. Neplatí u tratí na mapě.
 • Pokud vznikne nepoměr, tak poslední CT, které se přidalo do teamu, se musí přehodit. (Připojení do teamu se kontroluje podle příkazu !ph).
 • Při reakci na výhodu warden nesmí zabíjet T.
 • Warden se musí snažit dovést Vězně k atrakcím! (Neustálé nesmyslné vyvražďování Vězňů bude trestáno).
 • Pouze warden smí ovládat atrakce na mapě (pokud warden neurčí jinak).
 • Warden nesmí dát Freeday jednotlivci.
 • Warden může zakázat svícení/blikání baterkou.
 • Rebel musí být zabit co nejdříve (tzn. že se CT nerozmyslí v půlce kola, že měl ještě někoho zabít).
 • Je zakázáno dávat poslední reakci na napsání jakýchkoliv příkazů do chatu.
 • Warden nesmí dávat CT takové příkazy, které by jakkoliv zranili, zabili, a nebo znemožnili CT pohyb. // 20.08.2017 – 0:15
 • V případě slovního spojení – uděláte menší rozestupy – (a jimi podobné), znamená, že T udělá maximálně dva hráčské kroky od ostatních hráčů// 20.08.2017 – 11:45

T

 • Můžou rebelovat.
 • Při poslední reakci na čup T musí zůstat čupět.
 • Pokud Warden řekne „Půjdete na moje výstřely (nebo na nějaké místo)“ tak T na dané místo poběží.
 • Když T skočí na hlavu CT, tak CT musí odhodit zbraně a dát si slay.
 • LR (poslední přání) musí vybrat do 45 vteřin po smrti posledního vězně.
 • Při LR Race nesmíte znova dát !lr a vybrat si rebela.
 • Nemají právo na healku, pokud jim to Warden nedovolí.
 • Vězeň nemůže dostat kill v dalším kole, za věc, kterou způsobil v minulém.
 • Vězeň nemusí splnit rozkaz, jestli-že musí použít radar.
 • Jako pohyb se bere vše (skákání, postavení se z čupu, kuchání a další podobné kombinace) kromě otáčení kamerou, switchování zbraní a blikání baterkou.
 • Pokud je poslední T rebel (utekl, zabil CT..), tak si musí dát jako !lr rebela, jinak vás CT může zabít.
 • Pokud warden pošle T na určité místo, tak T tam musí zůstat.
 • Veškeré minihry, aktivity či příkazy od Wardena jako například chicken fight musí být dokončeny bez podvádění.

HRY

FREE DAY
 • Freeday se ruší, když zbydou 2 T.
 • Freeday se ruší v 8:00 nebo pokud zůstanou 2 T.
 • Platí pouze pravidlo „Zbraň (neplatí u sekundárky), zbrojka, šachta, napadení CT – kill“.
 • CT nesmí blokovat vězňům atrakce na mapě.
PAINTBALL/PŘESTŘELKA – MÓD VYVOLANÝ PŘÍKAZEM !WM (NORMÁLNÍ PINATBALL/PŘESTŘELKA JIŽ NEPLATÍ)
 • Warden může dát příkaz, aby T zůstali ve svých celách do doby než se zapne hra. Samozřejmě jim musí otevřít cely.
 • T nesmí do healky.
 • Při hře paintball je zakázáno campit.
ZOMBIE DAY – MÓD VYVOLANÝ PŘÍKAZEM !WM (NORMÁLNÍ ZOMBIE DAY JIŽ NEPLATÍ)
 • T musí zabít CT.
 • CT nesmí chodit na místa kam by se T nedostali jako zombie.
 • CT musí otevřít cely před zapnutím módu a musí se jít schovat. Warden může dát rozkaz, že se nebudou hýbat do doby než začne zombie hra.
 • CT nesmí chodit na atrakce, kde se musí něco přeskočit či vyskákat.
DOBÝVÁNÍ
 • T vezmou zbraně ze zbrojky a snaží se dobýt místnost ve které se CT ukrývají.
 • CT se ukryjí v některé místnosti kterou T musí dobýt.
 • CT nesmí stát u vchodu do místnosti a zabíjet T které zrovna přicházejí.
TEAM KILL
 • Do hry se nezapojují CT.
 • Poslední T má LR.
 • Tuto hru lze zapnout v průběhu kola, ale warden na to musí upozornit, že tuto hru zapíná.
 • Team kill může být pouze jednou za 4 kola.
SIMON
 • Hra „Sajmon“ se musí oznámit na začátku kola do 15ti sekund, po smrti „Sajmona“ je freeday, hra „Sajmon“ 
  může být jednou za 5 kol.
 • „Sajmon“ může být jen Warden.
 • T reagují jen na příkazy před kterými warden řekne „Sajmon říká“
KACHNÍ DEN
 • T musí celou hru chodit jen v čupě.
 • T smí skákat.
 • T se nesmí postavit.
 • Pokud se zruší kachní den tak T se můžou postavit.
OTÁZKY
 • Při každé otázce smíte zabít jen 1 T.
 • Každý jednotlivý hráč smí dostat jen jednu otázku za jedno kolo.
TLUSTÝ DEN
 • T musí celou hru chodit jen walkem.
 • T skákat nesmí.
 • T nesmí čupnout.
MRAZÍK
 • Je zakázáno jakkoliv blokovat průchod T před spuštěním hry.
 • T nesmí být na místě, kam se CT nedostanou.
SEMAFOR
 • Tahle hra se většinou používá jako závod.
 • T reagují pouze na barvy:
  • červená – T stojí
  • oranžová – T chodí walkem
  • zelená – T běží
SCHOVKA
 • Warden na začátku kola otevře cely aby se T mohli jít schovat.
 • T se utíkají schovat někam na mapě.
 • CT musí otevřít cely před zapnutím módu.