Pravidla Minecraft

PRAVIDLÁ

Každý nový užívateľ je povinný tieto pravidlá rešpektovať a riadiť sa nimi po celú dobu hrania na danom serveri. V prípade nedodržania týchto pravidiel budete potrestaný podľa stanovených pravidiel op teamu o dĺžke banu. Na našom serveri rozhodne neplatí „Čo nieje zakázané, je povolené“. Riaďte sa pravidlami a v prípade že si nieste istý, pýtajte sa operátorov. Administrátor si vyhradzuje právo tieto pravidla kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oboznámenia.


§1.0 Všeobecné pravidlá.

§1.0.1 Registráciou na našom serveri potvrdzujete prečítanie a porozumenie pravidlám tohto servera.

§1.0.2 Neklamať adminom a ostatným členom teamu.

§1.0.3 Reklama na server je zakázaná v akejkoľvek podobe.

§1.0.4 Zákaz používania hackov, modov a/alebo cheatov, ktoré vás zvýhodňujú oproti ostatným hráčom (xray, flyhack, upravený klient atď.).

§1.0.5 Zákaz krádeže a ničenia cudzieho majetku, bez výslovného povolenia člena OP teamu alebo hráča ktorému daná vec patrí (platí aj na majetok ktorý nieje chránený).

§1.0.6 Zákaz napodobovania nickov členov OP teamu a pokúsenie sa pripojiť na účet niekoho z operátorov. Trestá sa to IP BANOM. Obdobně je zakázáno zneužívat nicků populárních osobností Minecraftu a vydávat se za ně.

§1.0.7 Zákaz využívania akýchkoľvek bugov. V prípade že nejaký bug objavíte, ste povinný ho oznámiť členom op teamu.

§1.0.8 Každý hráč ma právo iba na jeden účet. Ak je viac hráčov na jednej IP a nepustí vás do hry, môžete požiadať o registráciu na fóre.

§1.0.9 Je prísne zakázané sa pripájať z iných účtov v dobe banu. Trestá sa to trvalým IP banom.

§1.0.10 Minecraft Centrála nezodpovedá za žiadne dohodnuté finančné transakcie medzi hráčmi. Nerieši akékoľvek sťažnosti a nedopatrenia v rámci hráčskych transakcií.

§1.0.10.1 Je zakázané násilím vynucovať peniaze od hráčov.

§1.0.10.2 Je prísne zakázané propagovať ponuky prostredníctvom chatu.

§1.0.10.3 Je povolená len ponuka na miesto kde hráči nájdu jednotlivé ponuky.

§1.0.10.4 Akýkoľvek zločin bude potrestaný BANom a údaje budú v pripade nutnosti poskytnuté policajnému zboru.

§1.0.11 Každý hráč je povinný nahlásiť, pokiaľ zistí, že iný hráč porušuje pravidlá servera. Zatajovanie sa berie ako spoluvina.

§1.0.12 Každý hráč má právo požiadať o prieskum trestu (jeho zníženie, alebo zrušenie) na našom fóre. Avšak len v prípade, že je potrestaný presvedčený o tom, že mu bol trest udelený neprávom.

§1.0.13 Každý hráč má právo podať si sťažnosť na ktoréhokoľvek hráča, či operátora. Zneužitie je prísne trestané !

§1.0.14 Hráč nesmie svojou hrou ohroziť výkon serveru.

§1.0.15 Chovejte se k ostatním slušně a nestěžujte si na lagy, pády a restarty serveru. (Hra je stále ve vývoji a vaše stížnosti ničemu nepomůžou.)

§1.0.16 Tresty se řídí interními pravidly serveru, které mají sva rozmezí nastavená tak, aby se zohlednily v trestu jakkékoliv formy porušení pravidel.

§1.0.17 Pamatujte, že hrát na serveru je výsadou – ne nárokem.

§1.0.18 Za škody vzniklé hráči neuposlechnutím OP zodpovídá hráč sám. Operátor není povinen je jakkoli řešit.

§1.0.19 Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat server nebo k poškozování nabádat.

§1.1 Pravidlá Chatu.

§1.1.0 Zákaz spamu. Pod spamom sa rozumie opakovanie rovnakého textu poprípade textu v ktorom je drobná zmena oproti predchádzajúcemu.

§1.1.1 Hráč nemá právo zakazovať alebo iným spôsobom obmedzovať komunikáciu operátora ostatnými hráčmi s hráčmi.

§1.1.2 Zákaz opakovania rovnakých znakov, idúcich po sebe.

§1.1.3 Správajte sa slušne. Nenadávajte, neurážajte, neklamte druhým hráčom a vyvarujte sa neslušných slov.

§1.1.34Akýkoľvek prejav rasovej neznášanlivosti a náklonnosti k extrémistickým skupinám sa trestá okamžitým permanentným banom podľa zákonov Slovenskej a Českej republiky. Tak isto môžu byť sexuálne narážky a/alebo návrhy považované za sexuálne obťažovanie, čo je tiež porušovanie zákonov Slovenskej a Českej republiky a teda to je náležite trestané. Nezabúdajte, že na našom serveri hrajú aj neplnoletí hráči a teda tomu treba prispôsobiť aj vaše vyjadrovanie sa.