Príkazy

/register <heslo>
/login <heslo>
/spawn – teleportuje vás to na štartovaciu lokáciu